Vekke gode minner

Tenk hvis ambulansene hadde utstyr som kunne vekke til liv gode minner! Det vil selvsagt være forskjellig fra person til person, alt etter hva de har opplevd, men akkman-bekogelt-voorruit-hard-rijdende-ambulance-in-rotterdamurat som en må prøve seg frem med medikamenter, kan en prøve seg frem med minneutstyr.

Hva kunne du tenke deg å møte hvis du var kjempesyk og måtte hentes i ambulanse? Hva er det som kan roe deg ned eller kvikke deg opp? Hva minner deg om gode tider? Kanskje vi kan finne frem til noe felles som de aller fleste kjenner igjen, og har gode erfaringer med. Hva med varm sand mellom tærne? Rolig bølgeskvulp? Fuglekvitter og vind i trærne? En varm hånd øverst på ryggen?

Sosialt og følelsesmessig forankrede erfaringer, danner sterke minner. Særlig luktesansen bidrar til dannelsen av minner. Men noe som er mindre omtalt, er at også bevegelser og stillinger kan være forbundet med tidligere erfaringer. Slik pleier jeg å gjøre når… Slik var jeg da… Hvordan går du i ulendt terreng, til forskjell fra på asfalt, eller andre helt slette materialer? Berøring kan også ha minnevekkende effekt. Sterke opplevelser gjør noe med våre kroppslige væremåter og minner kan gi reaksjoner. Tanken på en særlig deilig matrett kan gi “vann i munnen”, for å nevne et enkelt eksempel.

Så hvilke attributter kan egne seg i en ambulanse? Hva kan vekke gode minner? Skulle det komme opp et vondt minne, er det for så vidt like bra, da en dermed får mulighet kan få større klarhet i dette minnet. Særlig relevant er det å finne ut hva denne opplevelsen har gjort med vedkommende sin måte å være på, i møte med andre. Hva har erfaringen å si for måten å reagere på i dag? Ofte er det noe som er annerledes i dag, som gjør at vedkommende kan begynne å reagere annerledes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *