Utstyr for brannredning og teknisk redning

Brannredning

I visse tilfeller kommer ambulansepersonellet til et sted der det brenner eller har brent. Da gjelder det å være forberedt på hva som må gjøres. Det finnes visse typer utstyr som kan være til hjelp i slike tilfeller. Kanskje må noe gjøres før brannvesenet eventuelt ankommer.

Utstyr til brannslukking er obligatorisk. Det finnes ulike typer slukkemidler, både skum, pulver og tepper. Det må vurderes i hvert tilfelle hva som er best å bruke, alt etter om det er elektrisk anlegg involvert og hvor stort område som ønskes slukket.

Spesielt aktuelt for ambimages (1)ulansepersonell er det å ha utstyr til å behandle brannrelaterte skader. Generelt sårstell kommer man langt med, men det skal også litt ekstra til, når huden er brent. En må i alle tilfelle ha saks for å fjerne klær som er brent og som vanskeliggjør hudbehandling. Det kan være aktuelt med nedkjøling midler, men skal der kjøles ned før man har renset og lagt plaster eller bandasje over, må man være sikker på at det man kjøler med ikke forstyrrer hudens leging. Etter bandasjering kan eventuelt isposer brukes for smertelindring.

Teknisk redning

Når mennesker er fastklemt eller er skadet og befinner seg på steder som av en eller annen grunn er mindre tilgjengelig, kan det være avgjørende å ha diverse hjelpemidler som kan bidra til å få dem fri. En vinsj i ambulansen vil kunne trekke og løfte tunge gjenstander. Et annet eksempel er rydding av snø i forbindelse med snørydding. Da er det viktig å ha en eller flere spader. Er det hardt, kreves en spade i hardt materiale, mens det ellers er en fordel med lette materialer som er lett å håndtere. Det kan også være aktuelt med en båre som kan dras på snø. En slik båreslede gjør i visse tilfeller frakten til ambulansen lettere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *