Symptomer eller følelser?

Uforklart, men ikke uforklarlig

I vår tid og vårt samfunn er det tilfeller der mennesker virker syke, men en finner ingen avvik på medisinske tester. De kan være preget av høy puls, åndenød, kvalme og/eller utpreget slapphet. Alle disse tegnene kan oppfattes som symptomer, men de kan også være relatert til følelsesmessig tilstand.

Tilbakeholdte følelsesuttrykk og vanskelige relasjonelle erfaringer

normal-sleep-deprivation-is-devastatingly-worse-than-we-thoughtHva slags hjelp trenger en som har undertrykte følelser, lever i destruktive relasjoner eller har vanskelig for å verdsette seg selv på grunn av tidligere krenkende erfaringer? Det er i alle fall sikkert at medisiner bare påvirker én person, det gjør svært lite med menneskene en omgir seg med, e det gjør ingenting med de ubevisste vante måtene å forholde seg til seg selv og andre på.

Uavkortet respekt for personen

I ambulansen er det viktig å ta personen på alvor. Alt for mange har erfaring fra tidligere i livet av å ikke bli trodd. Da er det ekstra sårt å bli mistenkeliggjort av fagpersoner. Et allerede skjørt selvbilde kan forsterkes i negativ retning. Det er ikke vits å si fra om hvordan jeg har det. Det hjelper ikke. Selvsagt er det noen som overdriver, og lager historier, men det er aldri uten grunn.

Hjelp til selvregulering

Kvalme oppstår gjerne når det er blitt for mye av noe. Bankende hjerte kan være knyttet til frykt eller annen form for opprømthet. Vondt i magen er noen ganger knyttet til at personen gruer seg for noe. Når det er vanskelig å puste, kan det være verdt å sjekke ut hvorvidt personen er anspent for noe. Her kan bekymringsrelaterte følelser være involvert. Å gjenkjenne følelsesuttrykk er helt grunnleggende for å kunne regulere eget følelsesliv. Gjennom hjelp til å tenke gjennom og kjenne etter om det som skjer med kroppen kan være relatert til noe følelsesmessig eller sosialt, kan en få kontakt med avstengte deler av seg selv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *