Standard undersøkelsesutstyr i ambulansen

Hjerterytme, puls og blodtrykk

Stetoskopet er et av de eldste i10725428396_e190675aa8_bnstrumentene for å undersøke innsiden av kroppen. Hjerterytme, klang og hastighet gir viktige pekepinner om pasientens tilstand. Blodtrykket gir også grunnleggende informasjon om hva som skjer i kroppen, og er i mange tilfeller viktig å måle. Dette er utstyr som lett kan komme bort. Det finnes flere løsninger på dette. En mulighet er å ha stasjonært utstyr i ambulansen og “mobilt” utstyr i kofferten. En annen mulig ordning er å ha fast plass for hvor dette utstyret skal oppbevares.

Blodprøver

Noen blodprøver kan det også være aktuelt å ta i ambulansen. Har pasienten for eksempel høy CRP eller for høyt eller lavt blodsukker, kan det være avgjørende å starte med regulerende tiltak. Her er selvfølgelig hygienen viktig. Det finnes både rensemuligheter og engangsutstyr. Et annet viktig punkt er merking av blodprøvene så de kan knyttes til rett person. Ta kontakt med en leverandør for nærmere informasjon om blodprøveutstyr spesielt beregnet på ambulanser.

Lungekapasitet og oksygenmetning

Ved hjelp av et spirometer kan en få målt lungefunksjon. I noen tilfeller vil dette være aktuelt, men noe som er mer grunnleggende enn dette er å finne ut hvor mye oksygen som er i blodet. Et oksimeter kan måle blodmetningen på noen få sekunder. Oksimeteret settes over en fingertupp eller tå. Det finnes både trådløse og stasjonære oksimetere. Fordelen med de stasjonære er en alltid vet hvor de er. De trådløse er lett å ta med, og har ingen ledninger som kan rotes til, men de er dessverre veldig lett å miste. En smart løsning vil kanskje være å er stasjonært utstyr i bilen og et lite bærbart i kofferten. Hvis kofferten har gode rom og lommer som passer til utstyret, er det lettere både å finne fram og legge tilbake på rett sted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *