På denne siden finner du enkel og oversiktlig informasjon om ambulanseutstyr. Hva slags utstyr er vanlig å ha i ambulansene? Hva brukes de til? Det lekes også med ideer til hva som kunne vært nyttig i en ambulanse nå til dags. Hva trenger de som er kjempedårlige, men har fine blodprøver, reflekser og andre standard tester?

Dette er en generell informasjons- og ideutviklingsside. Skulle du ønske å kjøpe noe utstyr, må du oppsøke en forhandler. Ikke bare helsepersonell, men også privatpersoner, lag og foreninger kan få tak i det førstehjelpsutstyret de trenger fra gode nettbutikker. Om du skulle ha spørsmål, utfyllende informasjon, eller oppdager at noe av det som står her er utdatert, ta gjerne kontakt med redaksjonen.

Ulike kategorier av utstyr

For dem som jobber i ambulanse er det viktig å ha rett utstyr. Det skal være praktisk og av god kvalitet, slik at man kan gjøre en best mulig jobb, mest mulig effektivt. Både medisinsk utstyr, kommunikasjonsutstyr, praktisk innredning, utstyr spesielt for brannredning og teknisk redning er aktuelt.

Medisinsk utstyr

For å kunne gi god førstehjelp er, nest etter kunnskap og ferdigheter, utstyret viktig å ha på plass. I mange tilfeller er førstehjelpen startet av andre før ambulansepersonell ankommer. I ambulansen trengs det forskjellig medisinsk måleutstyr, slik at de mest grunnleggende blodprøvene og andre målinger kan tas før de eventuelt drar til eller ankommer sykehuset.

Teknisk redning og brann

Hvis noen sitter fast eller har vært involvert i brann, er det noen ganger viktig med særskilt beregnet utstyr. I Norge er snø et ofte forekommende problem.