Noe som kan motivere

Både for trøJS76083040tte ambulansearbeidere og for brukere og pasienter

Hva om vi kunne ha noe i ambulansen som bidrar til ny motivasjon? Ambulansepersonell har kanskje tidvis behov for ny inspirasjon i jobben, og noen pasienter har et tøft liv og kan være nær ved å gi opp. Finnes det noe fellesmenneskelig som gir motivasjon? Er det i så fall mulig å finne måter å aktivere dette på og integrere det i en ambulanse?

Hvordan mennesker motiveres av gode relasjoner

Gode relasjoner til og opplevelser med andre mennesker, dyr og naturen for øvrig, er noe som de fleste verdsetter svært høyt. Kanskje kunne det vært laget et interaktivt program som handlet om hvordan disse tre forholdene bidrar til motivasjon. Det kunne også vært mulig å velge en fjerde relasjon, forholdet til en eventuell Gud.

Personlig musikkvalg

Musikk er noe som mange mener hjelper dem både med motivasjon og humør. Via nett finnes det mange streaming-tjenester for musikk, men i ambulansen er det ikke alltid det er trådløst nett tilgjengelig. Kanskje det er mulig å lage en spesialversjon for helseforetak, der man kan laste ned en pakke med godt variert musikk. Da burde det være gode sjanser for å finne noe som den gitte motivasjonskandidaten kan reagere på. Noen ganger kan det å høre på musikk man ikke ville hatt som førstevalg, være irriterende, men blir man sint, kan kanskje denne føl brukes til noe konstruktivt?

Hva motiverer meg-app

Man kunne også laget en applikasjon for smarttelefoner der folk selv kan legge inn informasjon om hva de motiveres av, hva som gjør dem glad. For pasienter i ambulansen som allerede har en slik app, blir det lettere for ambulansepersonell å finne ut av hva de kan gjøre for å bidra til ny motivasjon. Denne appen ville selvsagt vært åpen for alle, og ville også kunne brukes av helsepersonell for egen motivasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *