Kommunikasjon i ambulansen

I ambulansen skal det kommuniseres mellom flere forskjellige parter. Det gjelder i hovedsak mellom ambulansepersonell og de på skadestedet, mellom ambulansepersonell i feltet og mellom ambulansen og sykehuset.

Kommunikasjon med skadestedet

Ofte blir ambStryker.paramedics.WMulansepersonell satt i kontakt med de som er på skadestedet og har bestilt ambulansen
. De trenger hjelp til å vurdere situasjonen, og ambulansepersonellet trenger informasjon fra stedet til å gi vurdering. Dette skjer ofte i bilen, og da kan det være en god løsning med stasjonær telefon i bilen. En mobiltelefon er selvfølgelig mer mobil, hvis man skulle trenge å snakke for eksempel før man er kommet inn i bilen. I begge tilfeller er det verdt å vurdere ulike hands-free-system.

Mellom ambulansepersonell

Ute i feltet kan de som er ute trenge å kommunisere med den eller de som eventuelt er i ambulansen. Da kan det fungere godt med walkie talkie, eller lignende, ettersom avstanden ofte er forholdsvis kort. Slikt utstyr passer like bra til kommunikasjon mellom ambulansepersonell som befinner seg på ulike steder i feltet og derfor ikke kan snakke direkte til hverandre. Så lenge de kan se hverandre, kan de gi tegn, men noen ganger trengs det mer detaljerte avklaringer. Skal radiobaserte system brukes, er det viktig å vurdere konfidensialitet og kryptering, ettersom avlytting og taushetsplikt reiser aktuelle problemstillinger.

Mellom ambulansepersonell og sykehus

Under dette avsnittet er det som under første avsnitt flere muligheter. Fra ambulansen kan det fungere godt med en stasjonær telefon, men er en utenfor bilen, kreves det andre mobile løsninger. Radiobaserte løsninger har sine begrensninger, og mobiltelefon er et mer stabilt alternativ. Om man har god internet-dekning, kan det være en idé å vurdere nettbaserte løsninger. Også i dette tilfellet er det viktig å vurdere sikkerheten. Hvor stabilt er det, hvordan er lydkvaliteten og hvordan forhindres avlytting, er vesentlige spørsmål som må undersøkes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *