Førstehjelpsutstyr for ambulansepersonell

Om kvalitetssikring av produkter

Det finnes mange fprimo_soccorso_-funzione-cerebraleorskjellige produsenter og leverandører når det gjelder førstehjelpsutstyr. Noe finnes på apotek, og i butikker med bilutstyr er det også veldig vanlig at de selger førstehjelpsutstyr. Dette utstyret kan være av varierende kvalitet, og det kan være lurt å konferere med fagpersoner som har erfaring med ulike produkter og merker. For øvrig er alt som selges i norske butikker underlagt visse kvalitetskrav.

Førstehjelpsvesker

Når det gjelder førstehjelpsutstyr for ambulansepersonell, finnes det utstyr som er spesielt beregnet for dette. For eksempel er det veldig praktisk med førstehjelpsvesker som er lett å ta med ut av ambulansen. Kompress og renseutstyr er eksempler på hva som må være i en slik type veske. Det kan være lurt å ha flere ulike vesker. Noen ganger er det mest praktisk å ha en mageveske, mens det andre ganger er bedre med ryggsekk eller skulderveske. De finnes dessuten i ulike størrelser, alt etter hvor mye en trenger å ha med seg.

Varme tepper og liggeunderlag

Det er avgjørende for god førstehjelp å holde varmen i pasienten. Synker kroppstemperaturen, vil kroppen fungere dårlig, fordi det kreves en viss temperatur for de ulike kroppsfunksjonene.

Det finnes mange ulike tepper som enten hjelper pasienten å holde varmen eller gir ekstra varme. Ulike tepper har ulike spesialiteter, for eksempel kan noen være vanntette, beregnet på utendørs bruk. Andre varianter handler om tykkelsen på teppet. Et annet punkt som er viktig å vurdere er hvor stor plass det tar under oppbevaring, og et tredje punkt er hvor raskt det er å få teppet fram.

I tilfelle det skulle være nødvendig å gjøre noe med pasienten liggende utendørs, eller et annet kaldt underlag, er det viktig å sørge for isolasjon mot bakken eller gulvet. Ved hjelp av gode liggeunderlag som både isolerer og gir støtte, er grunnlaget lagt for videre arbeid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *